Rizikové kácení stromů | Stromolezec

Rizikové kácení stromů

rizikové kácení borovicePostupné kácení pomocí stromolezeckých lanových technik.

V případě, že strom nelze pokácet najednou, je nutné postupně jeho části odřezávat a spouštět na zem. Při kácení používáme lana a kladky různých nosností. Lanové techniky při kácení stromů je nutné použít v případech, kdy strom roste na omezeném prostoru, u domu či jiné nemovitosti,nad plotem, nebo v jeho okolí rostou jiné stromy, které se nesmí poškodit. Pokud je nutné pokácet strom ve vnitrobloku obytného domu, lze strom až na malé výjimky pokácet právě pomocí lanových technik.rizikové kácení s jeřábem

Rizikové kácení stromů za pomoci lanových technik je činnost fyzicky a časově velice náročná. Kromě samotného lezce pracujícího na stromě, je při této činnosti nutná asistence nejméně ještě jednoho dalšího zkušeného pracovníka, který spouští na laně odřezávané kusy stromu a posílá nahoru lezci pomocný materiál.

Postupné kácení pomocí manipulační techniky

V některých případech je výhodné použít při rizikovém kácení stromů manipulační plošinu nebo jeřáb: je-li strom delší čas zcela suchý, napadený dřevokaznými houbami, vykloněný z těžiště nebo rozštípnutý atp.

Manipulační techniku nelze, až na výjimečné případy, použít ve vnitroblocích obytných domů, či na jinak prostorově omezených místech.