Ceník arboristických prací | Stromolezec

Ceník arboristických prací

Řez stromů:

ovocné stromy                                               250 – 1200  Kč/ks

okrasné stromy                                              800 – 4500  Kč/ks

 

Kácení stromů:

přímé kácení stromů bez nutnosti spouštění nebo strhávání             1000 – 4000 Kč/ks

 

Rizikové kácení stromů:

cenu lze bezpečně určit až po osobní obhlídce

 

Odborné posudky a dendrologický průzkum:

odborné posouzení stromů včetně fotodokumentace                          500 – 2000 Kč/ks

 

 

Ceny veškerých prací jsou pouze orientační. Každý strom je jiný a cenu ovlivňuje mnoho faktorů: velikost, zdravotní stav a různé překážky jako například plot, střecha domu, skleník a podobně.

 

Konzultace a obhlídky stromů jsou bezplatné!