Neodkládejte kácení zcela suchých stromů! | Stromolezec

Neodkládejte kácení zcela suchých stromů!

Během posledních dvou měsíců jsme káceli dva suché stromy, které rostly ve vnitroblocích na území Prahy. Oba stromy byly zcela suché a napadené dřevokaznými houbami. Jeden z nich – pajasan žláznatý – Ailanthus altissima vyrůstal u cihlové zdi porostlé břečťanem. Byl to pochopitelně nálet, o který se nikdo před 20-ti lety nestaral. Strom vyrostl a pak uschnul, z důvodu napadení dřevokaznými houbami a pravděpodobně nevyhovujícího stanoviště. Na dvorku, kde rostl, bylo takových stromů ještě několik. Před 20-ti lety by stačilo odříznout malý proutek, nyní bylo nutné zcela odumřelý strom odstranit. Rizikové kácení tohoto a dalších stromů bylo pochopitelně velmi komplikované z důvodu omezeného prostoru a okolních nemovitostí. Když jsme si pak prohlíželi jak vypadá kmen suchého stromu, bylo vidět, že dřevokazné houby zcela rozložily kořenový systém, takže strom nebyl již prakticky vůbec ukotvený v zemi a stál u zdi jen tzv.“silou vůle“.

Pokácený Pajasan s uhnilými kořeny

Druhý strom byla hrušeň obecná – Pyrus communis. Strom byl taktéž zcela suchý a na bázi kmene byly viditelné dřevokazné houby. Za normálních okolností by bylo užitečné strom pokácet za pomoci plošiny. Strom ale rostl na malé zahrádce ve vnitrobloku na Vinohradech a na dvůr vedlo jen úzké schodiště. Nebylo tedy jiné možnosti než strom postupně pokácet. Na rozdíl od pajasanu nebyly kořeny stromu uhnilé a jádro stromu bylo pevné. U většiny starých stromů je naopak uvnitř kmene dutina a strom stojí a žije jen díky „živým okrajům“, které vedou pro strom důležité zásobní látky. U tohoto stromu to bylo kupodivu naopak: strom byl na bázi kmene již zcela bez kůry a rozpadal se „zvenčí“.

suchá hrušeň s rozkládajícím se dřevemrizikové kácení suché hrušně

V případě, že váš strom nápadně prosychá, padají z něj suché větve, objevíte na kmeni či na větvích plodnice hub, nebo je již zcela suchý, neváhejte a obraťte se na nás!