Prořezávání stromů | Stromolezec

Prořezávání stromů

prořez stromů z plošiny
Při výběru druhu řezu zohledňujeme zdravotní stav stromu, jeho věk a charakter jeho stanoviště. Důraz klademe na bezpečnost osob i majetku v okolí stromu. Podle těchto kritérií používáme tyto druhy řezů:

 

Výchovný řez

 • provádí se u mladých stromů do 10 až 15 let po výsadbě
 • jedná se o nejdůležitejší řez v životě stromu, při kterém můžeme předejít pozdějším růstovým problémům, které vedou k větším a komplikovanějším zásahům
 • mladý strom řezem upravíme tak, aby byla založená staticky stabilní koruna a aby vyhovovala nárokům podchodné a podjezdné výšky na stanovišti

prořezávání stromu hostivice

Zdravotní řez

 • provádí se u vzrostlých stromů
 • jedná se o komplexní řez
 • při řezu odstraňujeme
  • větve suché, odumírající
  • nalomené a jinak mechanicky poškozené
  • krížící se, rostoucí do koruny
  • kodominantní a tlaková větvení
  • výmladky rostoucí na bázi kmene a kořenech

Bezpečnostní řez

 • provádí se u vzrostlých stromů
 • jedná se o méně náročnou (nákladnou) variantu zdravotního řezu, jehož cílem je především provozní bezpečnost ošetrovaného stromu
 • odstraňujeme větve nalomené, suché či jinak provozně nebezpečné

Redukční řez

 • je to radikální druh řezu, při kterém redukujeme celou korunu nebo její část
 • používá se v těchto případech:
  • strom stojí v příliš těsné blízkosti domu, elektrického vedení či jiné pevné překážky
  • strom je přestárlý, příliš velký pro dané stanoviště a zároveň ohrožuje provozní bezpečnost