Jak se postarat o strom v případě poškození stromů vlivem počasí

Větrná smršť nad Čechami

prořezání rozlámaného javoruPočátkem srpna tohoto roku se přehnala nad Čechami větrná smršť, která poničila mnoho stromů. Naše firma se podílela na odstranění škod na území hlavního města Prahy konkrétně na Pankráci a v Krči na Praze 4. Mnoho stromů bylo vyvrácených, zlomených. Zajímavé bylo, že nebyly poškozeny jen „křehčí“ druhy stromů jako jsou například javory, topoly či akáty. Viděli jsme též břízy a borovice přelomené v půli kmene. Také smrky, které se běžně jen vyvrací, byly rozlomené. Síla vichřice byla nesmírná. Podle našeho pozorování byly poškozeny především stromy na okrajích parků a v dlouhých ozeleněných plochách mezi mnohopatrovými panelovými domy. Některé polámané stromy bylo nutné ošetřit redukčním řezem tak, aby koruna stromu měla opět kompaktní tvar a lépe odolávala případné další vichřici. Z ostatních stromů byly odstraněny polámané a zavěšené větve.